PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA NHI ĐỒNG
21/2 Vườn Lài P. Phú Thọ Hoà Q. Tân Phú HCM

ĐT: 0913 606 616
Nhà riêng: cc Ng Ngọc Phương P19 Bình Thạnh